ДП Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв

+38 (044) 482-36-98

Підписатись на новини

ЗАРПЛАТА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ: за першу половину мiсяця (15 днiв) – не пiзнiше нiж 16-22 числа, за другу половину – з 1 до 7 числа
9:24 11.07.2016

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Порядок виплати заробітної плати

За статтею 115 КЗпП i ст. 24 Закону України «Про оплату працi» термiни виплати заробiтної плати встановлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi, але при цьому заробiтна плата має виплачуватися не рiдше нiж два рази на мiсяць, через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше нiж упродовж семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який провадиться виплата.

Тобто заробiтна плата за першу половину мiсяця (15 календарних днiв) має виплачуватися не пiзнiше нiж 16-22 числа, а за другу – з першого до сьомого числа.

Конкретнi дати виплати заробiтної плати пiдприємство встановлює самостiйно з урахуванням специфiки роботи.

Норми названих законодавчих актiв є обов’язковими для пiдприємств (установ, органiзацiй) усiх форм власностi.