ДП Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв

+38 (044) 482-36-98

Підписатись на новини

Фінансові санкції за порушення трудового законодавства
8:52 03.03.2016

Постановою від 03.02.2016 р. № 55 Уряд вніс зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ № 509   від 17.07.2013 р. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП та частинами другою – сьомою ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення» (раніше — тільки ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»).

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

1) 30 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (при розмірі мінімальної зарплати 1378 грн. – це 41340грн.)   за наступні порушення:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
  • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
  • виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

2) 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – (а при розмірі мінімальної зарплати 1378 грн. – це 13780 грн.) :

  • за непроведення індексації заробітної плати та недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад,за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);
  • за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників, які залучаються до виконання обов’язків та мають всі гарантії, закріплені в ст. 119 КЗпП (починаючи з грудня 2015 року).

3) Три мінімальні зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення в цілому по підприємству (при розмірі мінімальної зарплати 1378 грн. – це 4134грн.)  за такі види порушень:

• порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснювалась виплата (ст. 115 КЗпП); інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, або виплата їх не в повному обсязі на користь працівника;

  • виплата заробітної плати за час щорічної відпустки має бути проведена не пізніше ніж за три дні до початку відпустки ( закріплених ст.115 КЗпП).

4) Одна мінімальна зарплата (1378 грн) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Штрафи накладає інспекція праці на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу. Уповноважена посадова особа, не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта, приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу.Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю

Статтею 116 КЗпП передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що йому належать, проводиться в день звільнення. Якщо ж працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Статтею117 КЗпП передбачено відповідальність за затримку розрахунку при звільненні, а саме у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені  у ст. 116 КЗпП. За відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Окрім зазначених вище фінансових штрафів, на підставі рішення суду, на посадових осіб підприємства можуть накладатись і адміністративні штрафи.Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор з праці під час перевірки роботодавців.

Статтю 41 КпАП України законодавець оновив у 2015 році, доповнюючи адміністративну відповідальність новим штрафом від 8500,00 до 17000,00 грн. за фактичний допуск працівника без трудового договору, допуск працівника – іноземця до роботи без дозволу.

За інші порушення трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність від 510,00 до 1700,00 грн. А за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників – штраф у розмірі від 850,00 до 1700,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, звертаємо Вашу увагу на те, що суб’єктами фінансової та адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю є посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і, зокрема керівники Представництв.